Ưu Đãi

Chính sách ưu đãi:

Thanh toán sớm: giảm 20% (Thanh toán trước 2 tuần, khi bắt đầu buổi học đầu tiên – Không bao gồm học viên được giới thiệu thêm)
Giới thiệu học viên mới: giảm 20% (Học viên mới = Học viên đã đăng ký và hoàn thành học phí)
Học viên được giảm 20% ngay cho khóa đầu tiên học với UVA
Không có ngày hết hạn cho các ưu đãi tại bất kỳ thời gian nào
Đăng ký theo nhóm: 1+1: giảm 20%

Chính sách hoàn tiền:
Trong 20% chặng đường đầu tiên của lớp, (trong vòng 1 tuần đầu tiên or cho đến buổi học thứ 3 đối với khóa 10 buổi), sinh viên có quyền yêu cầu hoàn tiền (không phải hoàn full mà hoàn theo số buổi còn lại)

Chính sách ưu đãi áp dụng cho học viên cũ
Học viên cũ (đã đăng ký 1 khóa học tại UVA), khi đăng ký từ khóa thứ 2 được áp dụng ưu đãi 20%.
Học viên có tổng điểm final và presentation tốt nhất (hệ số mỗi phần là 50% : 50%) sẽ được nhận 1 học bổng 100% cho bất kỳ lớp nào của UVA.
Học viên có tổng điểm final và presentation tốt thứ hai (hệ số mỗi phần là 50% : 50%) sẽ được nhận 1 học bổng 50% cho bất kỳ lớp nào của UVA.

MIỄN PHÍ 100% ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN TẠI ĐẮK LẮK.

Đăng ký nhận ưu đãi

Quản lý học viên

0969353073

    Nhận thông tin lớp học gần nhất