Sự thật #1: 90% chủ kinh doanh không chuẩn bị KẾ HOẠCH quảng cáo
Tôi đang nói là kế hoạch tổng thể. Hầu hết chủ kinh doanh không có kế hoạch cụ thể. Việc họ làm đơn giản là gọi 3 đến 5 đơn vị quảng cáo rồi so sánh giá cả của chạy quảng cáo. Kế hoạch đầu tư không chỉ có vậy. Nó đòi hỏi bạn phải làm những việc mang tính chiến lược hơn.

Sự thật #2:  80% chủ kinh doanh đã ĐỐT TIỀN
Do quá nhiều chủ kinh doanh không chuẩn bị kế hoạch đầu tư nên mới xảy ra sự thật #2. Các chủ đầu tư đã đốt tiền vào: những việc không cần thiết, tiếp cận sai kênh truyền thông làm đội chi phí, chưa biết đo lường hiệu quả quảng cáo, ham giá rẻ nhưng trả giá đắt về sau.

Sự thật #3:  Chủ kinh doanh SỢ đủ thứ
Sợ bị mất mặt với người chung quanh nếu như kinh doanh ế ẩm, Sợ quảng cáo rồi mà vẫn không bán được hàng, Sợ kinh doanh không được rồi lỗ vốn, Sợ rắc rối trong kỹ thuật, Sợ khó khăn mệt nhọc…

Sự thật #4:  Hầu hết các chủ kinh doanh không biết BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU?
Vì không chuẩn bị KẾ HOẠCH đầu tư như sự thật #1, Không biết làm sao quảng cáo hiệu quả như sự thật #2  và SỢ đủ điều như #3 NÊN chẳng biết Làm Cái Gì Trước Bây Giờ.